Velg en side
På Lovdata finn du mellom anna dei primære rettskjeldene som regulerer borgarane sine rettar og plikter. Denne informasjonen er gratis.

Innhald

Utsnitt frå Lovdata.no

Mange nyttar Lovdata.no til å lese gratis i lovtekstar.

Du kan mellom anna finne oppdaterte norske lovar, oppdaterte forskrifter – både sentrale og lokale, ei samling av oversatte lover og forskrifter, ferske avgjerder frå Høgsterett og lagmannsrettane og Norsk Lovtidend avd. I og II frå 2001. I tillegg ligg eit utval samandrag på norsk av avgjerder frå Menneskerettsdomstolen gratis tilgjengeleg.

Det opne innhaldet er relevant for alle som treng å slå opp i ein lovtekst eller ei forskrift, eller ønsker å sjå nærare på rettspraksis i eit eller anna høve. Bibliotekversjonen av Lovdata Pro inneheld dei fleste av dokumenta som ligg i Lovdata Pro, altså utvida tilgang til dokument samanlikna med det som ligg i den opne versjonen av Lovdata.
Tilgang: Bibliotek kan gi tilgang til tilsette og besøkande i biblioteket. Spør på ditt lokale bibliotek.

 

Translate »

Denne nettstaden brukar informasjonskapslar (cookies). Om du held fram å navigere på nettstaden, så godtek du vilkåra for bruk av informasjonskapslar Meir informasjon

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close